ดัชนีความสุข

 

?ดัชนีความสุข? 

ดัชนีนี้วัดจากอะไร-สะท้อนข้อเท็จจริงอย่างไร ???


ทาง มูลนิธิเอ็นอีเอฟทำการสำรวจดัชนีความสุขของประชากร 178 ประเทศ โดยใช้ตัววัดคือ มาตรฐานความเป็นอยู่ ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ความพอใจในการมีชีวิต ความคาดหวังในชีวิต ปริมาณการใช้สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต ปริมาณที่ดินที่เหมาะสมสำหรับจำนวนประชากร และการบริโภคพลังงาน


และ พบว่า...ประเทศที่เป็นห... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ดัชนีความสุข