• ประชุมผู้ใหญ่บ้านสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์2562

    ประชุมผู้ใหญ่บ้านสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอประจำเดือ

  • ประชาสัมพันธ์คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์2562

    ประชาสัมพันธ์คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนกุมภาพ

  • ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนธันวาคม2561

    ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เ