สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธิเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธิเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.45 น.
     นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
<... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบางคู่ วัดมหาชัย พระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบางคู่ วัดมหาชัย พระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
      นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบางคู่ วัดมหาชัย พระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.

     นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.40 น.
    นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
     นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4 อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2563

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2563

 วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

     นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2563
ณ ห้องประชุมอาคารอนาลโย ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหว... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบริจาคสิ่งของใส่ตู้เติมบุญ ปันฮักไทหนองบัวลำภู...หยิบไปพอดี.... กินพออิ่ม

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมบริจาคสิ่งของใส่ตู้เติมบุญ ปันฮักไทหนองบัวลำภู...หยิบไปพอดี.... กินพออิ่ม

 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น.
     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมบริจาคสิ่งของใส่ตู้เติมบุญ ปันฮักไทหนองบัวลำภู...หยิบไปพอดี.... กินพออิ่ม
ณ วัดมหาชัย (หน้าหอพระบางคู่) ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

 วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.

     นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานประชุมผู้บริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านเพิ่มเติม...

การออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

การออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. 

      นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายภารกิจให้
นายกำจร ผาสอน ผอ.การกลุ่มปฏิบัติการสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
ในการออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ณ บ้านดินทรายอ่อน ม.6 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง

เปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง

 วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

     นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธาน
เปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง 
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง หมู่ที่ 5 บ้านตาด... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู

การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู

 วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นายสุพรรณ ชาติแพงตา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
เข้าร่วมการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู..ร่วมพิธีถวายสักการะพระมหาเถระ พระเถระ และถวายสังฆทาน ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓

 สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู..ร่วมพิธีถวายสักการะพระมหาเถระ พระเถระ และถวายสังฆทาน ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓

 จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู
ร่วมพิธีถวายสักการะพระมหาเถระ พระเถระ และถวายสังฆทาน ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดย นายสมเจตน์ ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

 วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.59 น.- 09.30 น.

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563
และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู... อ่านเพิ่มเติม...

พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

 วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. 

       นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 
ได้รับมอบหมายจาก นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 
ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรี... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563

 วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

     นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธาน
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมมอบหมายงานให้พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ภายในสํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

ประชุมมอบหมายงานให้พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ภายในสํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น.

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนอบัวลำภู 
ประชุมมอบหมายงานให้พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
ภายในสํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู และกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน&... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19

 วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. 

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 
ได้รับมอบหมายจาก นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 
ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศร... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

 วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

     นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2563

 

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
    นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2563 
ณ ห้องประชุมอาคารอนาลโย ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.39 น.
     นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 
ประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณา... อ่านเพิ่มเติม...

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธิเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธิเปิดกิจกรรมจิตอาส

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบางคู่ วัดมหาชัย พระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัย

 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเ

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2563

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ประชุมคณะกรรมการจังหวัด แล

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมบริจาคสิ่งของใส่ตู้เติมบุญ ปันฮักไทหนองบัวลำภู...หยิบไปพอดี.... กินพออิ่ม

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบริจาคสิ่งของใส่ตู้เติ

 • การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

  การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • การออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

  การออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรวจภาวะก

 • เปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง

  เปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิ

 • การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู

  การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและปร

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู..ร่วมพิธีถวายสักการะพระมหาเถระ พระเถระ และถวายสังฆทาน ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓

  สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู..ร่วมพิธีถวายสักการะพระมหา

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยม

 • พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

  พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ

 • ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563

  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ

 • ประชุมมอบหมายงานให้พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ภายในสํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

  ประชุมมอบหมายงานให้พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วครา

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการ ล็อคเป้า เฝ้าชุมชน ป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พบปะชาวบ้านที่เดินทางมาจาก

 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเ

 • ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2563

  ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวั

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักกา

Previous
Next

covid unicef63