• ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนเมษายน 2562

    ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เ

  • ประชาสัมพันธ์คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม2562

    ประชาสัมพันธ์คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนม

  • ประชุมสร้างเครือข่ายสถิติ

    ประชุมสร้างเครือข่ายสถิติ