ดัชนีความสุข

 

?ดัชนีความสุข? 

ดัชนีนี้วัดจากอะไร-สะท้อนข้อเท็จจริงอย่างไร ???


ทาง มูลนิธิเอ็นอีเอฟทำการสำรวจดัชนีความสุขของประชากร 178 ประเทศ โดยใช้ตัววัดคือ มาตรฐานความเป็นอยู่ ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ความพอใจในการมีชีวิต ความคาดหวังในชีวิต ปริมาณการใช้สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต ปริมาณที่ดินที่เหมาะสมสำหรับจำนวนประชากร และการบริโภคพลังงาน


และ พบว่า...ประเทศที่เป็นห... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประชาสัมพันธ์ คาบเวลาการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2560

    ประชาสัมพันธ์ คาบเวลาการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานสถ

  • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม 2560

    โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม 2560

  • ดัชนีความสุข