เนื้อหา

Infographic

5-9-2561 16-01-05 

bdt1512561nso 

ที่มา:โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือน ธันวาคม 2560

---------------------------------------------------------------------------------------------------

7ns512561

 ที่มา:โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6ns512561

 ที่มา:การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5ns512561

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4ns512561

ที่มา:สำนักงานประกันสังคม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3ns512561

ที่มา:โครงการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2560 ถามผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2ns512561

ที่มา:สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 จังหวัดขอนแก่น
ที่มา:โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1ns512561

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zzzicon job22

ที่มา:โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------

icon job22

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 jobbkk123 

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560

------------------------------------------------------------------------------------------------

 icon job3334

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดหนองบัวลำภู 2559

------------------------------------------------------------------------------------------------

 icon jobbbbb1

 ที่มา:โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน แพรรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------

 icon jobbbbb12233

ที่มา:รายงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2560

------------------------------------------------------------------------------------------------