เนื้อหา

Infographic

tamngan261

tamngan161 

bambud1061

ที่มา:สำรวจโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนตุลาคม 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

workktmas3

ที่มา:สำรวจโครงการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

money10

 ที่มา:โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 2560

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

workk07

 ที่มา:โครงการสำรวจการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม 2561

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

workk06

 ที่มา:โครงการสำรวจการทำงานของประชากร เดือน มิถุนายน 2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

bannerinfotravel61 

 ที่มา:กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5-9-2561 16-01-05

 

bdt1512561nso 

ที่มา:โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือน ธันวาคม 2560

---------------------------------------------------------------------------------------------------

7ns512561

 ที่มา:โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6ns512561

 ที่มา:การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5ns512561

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4ns512561

ที่มา:สำนักงานประกันสังคม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3ns512561

ที่มา:โครงการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2560 ถามผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2ns512561

ที่มา:สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 จังหวัดขอนแก่น
ที่มา:โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1ns512561

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zzzicon job22

ที่มา:โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------

icon job22

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 jobbkk123 

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560

------------------------------------------------------------------------------------------------

 icon job3334

ที่มา:โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดหนองบัวลำภู 2559

------------------------------------------------------------------------------------------------

 icon jobbbbb1

 ที่มา:โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน แพรรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------

 icon jobbbbb12233

ที่มา:รายงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2560

------------------------------------------------------------------------------------------------