สร้างเครื่อข่ายสถิติอำเภอ

สร้างเครื่อข่ายสถิติอำเภอ

          นางฐิตราภรณ์ ภาษาเวทย์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้สถิติอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน    ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • สร้างเครื่อข่ายสถิติอำเภอ

    สร้างเครื่อข่ายสถิติอำเภอ

  • ประชาสัมพันธ์คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนพฤศจิกายน2561

    ประชาสัมพันธ์คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนพฤศจิก

  • ประชาสัมพันธ์คาบเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม2561

    ประชาสัมพันธ์คาบเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลา