กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลามคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น.
    นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 
นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ที่ปฎิบัติหน้าที่
ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฎิญาณตน
บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
ในการนี้  นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 
พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

mon221-10-2562

mon421-10-2562

mon121-10-2562

mon321-10-2562

mon521-10-2562