• ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนเมษายน 2562

    ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เ

  • ประชาสัมพันธ์คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม2562

    ประชาสัมพันธ์คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนม

  • ประชุมสร้างเครือข่ายสถิติ

    ประชุมสร้างเครือข่ายสถิติ

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจง โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่ 1) ณ ศูนย์ประชุมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจง โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่ 1) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) และแนะนำหลักในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ สามารถนำไปดำเนินการจัดทำนโยบายและวางแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต 
ณ ศูนย์ประชุมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

 

muangnongbualamphu39