• ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนเมษายน 2562

    ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เ

  • ประชาสัมพันธ์คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม2562

    ประชาสัมพันธ์คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนม

  • ประชุมสร้างเครือข่ายสถิติ

    ประชุมสร้างเครือข่ายสถิติ

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจง

 ประมวลภาพกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจง โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่ 1) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู