สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

 

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 10.00 น.
     นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป 
โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษา
สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
และได้รับการศึกษา ที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่เด็กพิการ และครอบครัว เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตร หลาน ที่พิการ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

1

2

3-3

3

4

5

6


Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้57
เมื่อวาน74
อาทิตย์นี้164
เดือนนี้1236
ทั้งหมด39888

Powered by Kubik-Rubik.de