สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

 

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
    นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดหนองบัวลำภู 
ณ วัดมหาชัย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

1

2

6

3

5

7