ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 63 หมู่บ้านลดาวัลย์และอพาร์ทเม้นท์เอ็มเฮ้าส์

 

วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. 
     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 
ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างเครือข่าย 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 63
ณ หมู่บ้านลดาวัลย์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 
และ อพาร์ทเม้นท์เอ็มเฮ้าส์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

1

1-3

1-2

1-2-3

2-2

2-4

2-7

2.-3

5

11

6