ข่าวมาใหม่

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
พร้อมนี้ได้มอบนโยบายและแน... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ อำเภอ ครั้งที่ 2/2563

 สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ อำเภอ ครั้งที่ 2/2563

 

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.
    นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
หน่วยงานภาครัฐ อำเภอ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดห... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
พร้อมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.ส... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกบูธ ประสานงานสร้าง เครือข่าย เพื่อใช้ในการจัดเตรียมบุคลากรที่จะใช้ใน การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสํามะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกบูธ ประสานงานสร้าง เครือข่าย เพื่อใช้ในการจัดเตรียมบุคลากรที่จะใช้ใน การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสํามะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. 2563

 

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกบูธ ประสานงานสร้างเครือข่าย
เพื่อใช้ในการจัดเตรียมบุคลากรที่จะใช้ใน การปฏิ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน

 

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
    นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน <... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 15.00 น.
     นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ บริเวณรอบเขตพระราชฐานภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านเพิ่มเติม...

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฎิญาณตน บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฎิญาณตน บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น.
      นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมร้องเพลงชาติ เ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู "ร่วมเสวนากาแฟยามเช้า"และกิจกรรม "บอกรักฮักมั่น คู่นิรันดร์หนองบัวลำภู@ภูพานน้อย"

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 7.00 น.
     นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ตามโครงการ "เสวนากาแฟยามเช้า"เป็นโครงการที่จังหวัดจัดขึ้นเพื่อ อ่านเพิ่มเติม...

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. 
     นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ตรวจเยี่ยมและหารือแนวทางการดำเนินงาน 
ณ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์์ สถิติจั... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.
     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าพบ นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดหาบุคคลกร สำหรับเก็บรวบ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู”

 สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู”

 

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.
      นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
“ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโย... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563

 

วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
     นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563
ณ ห... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สถิติอําเภอโนนสัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63

ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สถิติอําเภอโนนสัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63

 

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น.
นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายสถิติอําเภอโนนสัง เข้าร่วมประชุม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน

 

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
     นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 
นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 
ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน 
อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563

 

วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น.
    นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในเดือน มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
พร้อมนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ... อ่านเพิ่มเติม...

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้า

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ อำเภอ ครั้งที่ 2/2563

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู การประชุมคณะกรรมการจังหวัด

 • สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

  สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบำบัดทุกข์

 • สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกบูธ ประสานงานสร้าง เครือข่าย เพื่อใช้ในการจัดเตรียมบุคลากรที่จะใช้ใน การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสํามะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. 2563

  สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกบูธ ประสานงานสร้

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติ

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำคว

 • เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฎิญาณตน บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

  เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฎิญาณตน บริเวณ

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู "ร่วมเสวนากาแฟยามเช้า"และกิจ

 • นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

  นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนอง

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังห

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู”

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ถนนผ้

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่ง

 • ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สถิติอําเภอโนนสัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63

  ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรก

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติ

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563

Previous
Next