สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู...ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ อำเภอ ครั้งที่1/2563

 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
    นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
หน่วยงานภาครัฐ อำเภอ ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

1

2-2

3

4