สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563

 

วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น.
    นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในเดือน มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
พร้อมนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
พร้อมทั้งอบรมแบบและทบทวนงานโครงการของสำนักงานสถิติ ก่อนออกปฏิบัติงาน
ณ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น2)

1

1-1

2

3

4