สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู”

 

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.
      นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
“ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี 
ณ บริเวณริมบึงหนองบัว (ติดถนนทางหลวงหมายเลข 210) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

2

2

3

4

5