สถิติจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.
     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าพบ นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดหาบุคคลกร สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 63
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

4

2

1

5