นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. 
     นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ตรวจเยี่ยมและหารือแนวทางการดำเนินงาน 
ณ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ

1

3

3

4