สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ..ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

 วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.

     นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

1

2

3

4

6

7

8