สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู

 วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.

     พันเอกปริชญ์ สุคันธศรี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ ห้องประชุมPOC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

1

2

5

6

7

8