สำนักสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..การประชุมการขับเคลื่อนหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และการกำหนดวาระของจังหวัดในการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

 

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
     นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน
การประชุมการขับเคลื่อนหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
และการกำหนดวาระของจังหวัดในการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น4)
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
มอบหมายให้นางสัตตบุษ ศิริประภา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

1

2

3

4

5