สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ตามแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1/2564 เรื่องโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 (สพค.64) และสำรวจผลกระทบด้านการทำงานและการย้ายถิ่นฐานจากสถานการณ์โควิด 19

 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
ตามแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1/2564 เรื่องโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 (สพค.64)
และสำรวจผลกระทบด้านการทำงานและการย้ายถิ่นฐานจากสถานการณ์โควิด 19
ณ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น 2)

168559

268560

68557

68558