สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูู

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาหนองบัวลำภู
สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองบัวลำภู และ ไปรษณีย์หนองบัวลำภู
เข้าพบ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู

1

1-2

2

3

4