สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 1

 

วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสัตตบุษ ศิริประภา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
และ นางสาวดุจฤดี สุพรมอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 1
สำหรับเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19–20 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม

1

2

3

4

6

7

8