สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น.

   นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมกิจกรรมปรับปรุงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และภูมิทัศน์โดยรวม
เพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

1

2

3

8