สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

 วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น

     นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม
โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center:AFNC)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมด้วย นางสัตตบุษ ศิริประภา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

1

2-2

3

4

5