เนื้อหา

GD Catalog ระดับพื้นที่

 gd catalog64

excel-1-129882 Template1_GDCatalog   

1111111111111

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

1111111111111

ปริมาณขยะสะสม

1111111111111

ปริมาณการกำจัดขยะ

 1111111111111  ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
 1111111111111  ปริมาณขยะที่กำจักถูกต้อง
 1111111111111  พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
 1111111111111  ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด
 1111111111111  จำนวนกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปริมาณขยะ
 1111111111111  แผนงานโครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด
 1111111111111  จำนวนเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด
 1111111111111  จำนวนเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้งานได้
 1111111111111  จำนวนชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการกำจัดแปรรูป
 1111111111111  จำนวนเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
 1111111111111  จำนวนสมาชิกเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
 1111111111111  จำนวนกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
 1111111111111  จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 1111111111111  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และเข้าใจในการจัดการปริมาณขยะ
 1111111111111  จำนวนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
 1111111111111  จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
 1111111111111  จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
 1111111111111  การเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ
 1111111111111  สถานที่กำจัดขยะมูลอยแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
 1111111111111  จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน
 1111111111111  จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดกับพื้นที่
 1111111111111  แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง
 1111111111111  จำนวนบ่อบำบัดน้ำเสีย
 1111111111111  จำนวนเรื่องร้องเรียนด้วยปัญหาขยะ
 1111111111111  ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
 1111111111111  จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับรับการติดตามตรวจสอบและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

Login Form

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้59
เมื่อวาน112
อาทิตย์นี้171
เดือนนี้4777
ทั้งหมด63570

Powered by Kubik-Rubik.de