แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีรดน้ำขอพรและกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2564 เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี "ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระวัดถ้ำเอราวัณ" เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมเวทีนำเสนองานวิจัยท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ในประเด็นการลด ละ เลิก สารเคมีทางการเกษตร เขียนโดย admin 4
สถิติอำเภอเมืองหนอบัวลำภู...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 7
สถิติอำเภอโนนสัง...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 8
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 10
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 8
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) เขียนโดย admin 10
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 10
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมการประกวดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยเด็ก และมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดฯ เขียนโดย admin 15
ประมวลภาพ คุณมาดีสำรวจความพึงพอใจต่องาน สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 15
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดงาน"สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" ประจําปี 2564 เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 16
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ในงาน"สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 20
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ "บวร On Tour" ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านศิลปินเยือนถิ่น แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..การประชุมติดตามผลการเตรียมการของคณะกรรมการจัดงาน“สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 20
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมสภากาแฟและการแถลงข่าวการจัดการแสดงแสง สี เสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เขียนโดย admin 20
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 17
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 15
ร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ เขียนโดย admin 11
ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติแลวางแผน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู นำทีมงานออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ เขียนโดย admin 15
สถิติอำเภอสุวรรณคูหา...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 20
ถิติอำเภอนากลาง...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 25
สถิติอำเภอเมืองหนอบัวลำภู...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 18
สถิติอำเภอนาวัง...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 20
สถิติอำเภอโนนสัง...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 18
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เผยข้อมูลการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดฯ พ.ศ.2563 เพื่อความเข้าถึงและเข้าใจปัญหาของประชาชน เขียนโดย admin 29
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน..ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู” ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 23
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ..ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 25
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 20
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมชี้แจงทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 99
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เขียนโดย admin 23
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมงานจัดเวทีเสวนา : ผ้าทอไทย วิถีใหม่ชุมชน เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ออกตรวจเยี่ยมและประสานงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดสุวรรณาราม เขียนโดย admin 17
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..อบรมแบบการสำรวจงานสนาม ประจำเดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย admin 28
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ 2564 เขียนโดย admin 23
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) เขียนโดย admin 20
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 23
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์และให้คำปรึกษาการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา เขียนโดย admin 31
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมโครงการ ทำบุญตักบาตรวันพระ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ “บวร On Tour” เขียนโดย admin 24
ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยทีมโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 2565 ร่วมประชุมชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูล โครงการดังกล่าว ผ่านระบบ video conference เขียนโดย admin 180
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 26
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ผ่านระบบ video conference เขียนโดย admin 139
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 26
แกนนำ อสด.อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการรับสมัครอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) การลงทะเบียน แนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแอปพลิเคชั่น. เขียนโดย admin 25
ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 77
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่่าย เขียนโดย admin 35
แกนนำ อสด.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการรับสมัครอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เขียนโดย admin 52
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ video conference เขียนโดย admin 149
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติงานสถิติ..ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 43
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 35
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมการประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference รุ่นที่ 1 เขียนโดย admin 185
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน อบรมเชิงวิชาการ การจัดทำรายงานสถิติ เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 40
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีและบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 40
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2564 เขียนโดย admin 36
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิด(CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือน ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เขียนโดย admin 36
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference เรื่องแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) เขียนโดย admin 269
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติงานสถิติ..นำทีมแกนนำ อสด.อำเภอนากลาง ติดตามการรับสมัครอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เขียนโดย admin 53
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมบริจาคสิ่งของ ในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 49
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..เข้าร่วมประชุมรายงานผลการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เขียนโดย admin 38
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ ตามมาตรการและแผนการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 46
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 12/2563 เขียนโดย admin 55
สถิติอำเภอนากลาง...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 49
สถิติอำเภอสุวรรณคูหา...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 54
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมตามโครงการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เขียนโดย admin 50
สถิติอำเภอเมืองหนองบัวลำภู...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 88
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ(Government Data Catalog) เขียนโดย admin 60
สำนักานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีเปิดโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เขียนโดย admin 58
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conderence ตามแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 55
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู) เขียนโดย admin 51
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 57
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 53
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...กิจกรรมสภากาแฟ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กับส่วนราชการ และหน่วยงานในพื้นที่ เขียนโดย admin 46
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมการคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด เพื่อเตรียมการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เขียนโดย admin 39
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 (สพส.64) สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ โ เขียนโดย admin 49
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมประชุมชี้แจงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน (สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค) เขียนโดย admin 42
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวันต่อต้านทุจริตสากล เขียนโดย admin 44
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยไปรษณีย์หนองบัวลำภู เดินทางมารับตำแหน่ง​หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู คนใหม่​รายงานตัว ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 44
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 183
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 50
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู” เขียนโดย admin 52
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 50
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 49
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน" เขียนโดย admin 58
สถิติอำเภอโนนสัง...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 53
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้บริหารของส่วนราชการ เขียนโดย admin 53

หมวดหมู่รอง

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

Login Form

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้97
เมื่อวาน127
อาทิตย์นี้577
เดือนนี้2061
ทั้งหมด48674

Powered by Kubik-Rubik.de