แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา "ตามรอยอารยธรรมนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน" จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 เขียนโดย admin 14
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขียนโดย admin 29
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 16
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม เขียนโดย admin 16
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย admin 20
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ..เข้าร่วมประชุมการจัดทำร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2564 - 2570 เขียนโดย admin 25
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน อบรมการบันทึกข้อมูลรายงานสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 23
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เขียนโดย admin 21
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เขียนโดย admin 26
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2564 เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลปู่หลุบ จังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 26
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบางคู่ วัดมหาชัย พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 27
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมนโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 51
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน รวมน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 จังหวัดหนองบัวลำภู" เขียนโดย admin 35
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู.. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 39
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 45
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการประชาสัมพันธ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภูลงพื้นที่ นำทีม “มาดี” นับจดสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 46
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 32
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 45
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดหนองบัวลำภู ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี เขียนโดย admin 55
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมบริจาคโลหิต ใน"สัปดาห์บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19" เขียนโดย admin 27
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน เขียนโดย admin 31
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโบราณสถาน "สิมไม้โบราณ" วัดเจริญทรงธรรม เนื่องในวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 40
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา เขียนโดย admin 44
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เขียนโดย admin 37
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย admin 36
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย admin 33
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู วางแนวทางพิชิตโครงการสำมะโนธุรกิจฯ ในยุคโควิด-19 เขียนโดย admin 44
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวม เขียนโดย admin 47
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 47
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ตรวจติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านชุมชน ตามมาตรการและแผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 67
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีรดน้ำขอพรและกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2564 เขียนโดย admin 56
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี "ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระวัดถ้ำเอราวัณ" เขียนโดย admin 52
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 45
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมเวทีนำเสนองานวิจัยท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ในประเด็นการลด ละ เลิก สารเคมีทางการเกษตร เขียนโดย admin 50
สถิติอำเภอเมืองหนอบัวลำภู...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 57
สถิติอำเภอโนนสัง...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 43
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เขียนโดย admin 40
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 43
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 43
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) เขียนโดย admin 47
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย admin 40
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 48
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 44
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง เขียนโดย admin 40
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย admin 45
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมการประกวดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยเด็ก และมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดฯ เขียนโดย admin 49
ประมวลภาพ คุณมาดีสำรวจความพึงพอใจต่องาน สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 39
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดงาน"สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" ประจําปี 2564 เขียนโดย admin 46
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 44
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ในงาน"สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 43
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมทำบุญตักบาตรวันพระ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ "บวร On Tour" ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 34
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านศิลปินเยือนถิ่น แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 48
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..การประชุมติดตามผลการเตรียมการของคณะกรรมการจัดงาน“สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 45
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมสภากาแฟและการแถลงข่าวการจัดการแสดงแสง สี เสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เขียนโดย admin 54
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 42
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 52
ร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ เขียนโดย admin 37
ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติแลวางแผน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เขียนโดย admin 32
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู นำทีมงานออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 58
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ เขียนโดย admin 42
สถิติอำเภอสุวรรณคูหา...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 56
ถิติอำเภอนากลาง...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 48
สถิติอำเภอเมืองหนอบัวลำภู...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 47
สถิติอำเภอนาวัง...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 46
สถิติอำเภอโนนสัง...เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 45
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เผยข้อมูลการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดฯ พ.ศ.2563 เพื่อความเข้าถึงและเข้าใจปัญหาของประชาชน เขียนโดย admin 60
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน..ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู” ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 52
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ..ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 66
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 41
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมชี้แจงทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 125
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เขียนโดย admin 49
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมงานจัดเวทีเสวนา : ผ้าทอไทย วิถีใหม่ชุมชน เขียนโดย admin 58
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ออกตรวจเยี่ยมและประสานงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดสุวรรณาราม เขียนโดย admin 41
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..อบรมแบบการสำรวจงานสนาม ประจำเดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย admin 54
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ 2564 เขียนโดย admin 46
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) เขียนโดย admin 41
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 51
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์และให้คำปรึกษาการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ เขียนโดย admin 48
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา เขียนโดย admin 55
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมโครงการ ทำบุญตักบาตรวันพระ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ “บวร On Tour” เขียนโดย admin 50
ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยทีมโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 2565 ร่วมประชุมชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูล โครงการดังกล่าว ผ่านระบบ video conference เขียนโดย admin 205
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 51
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ผ่านระบบ video conference เขียนโดย admin 164
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 52
แกนนำ อสด.อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการรับสมัครอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) การลงทะเบียน แนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแอปพลิเคชั่น. เขียนโดย admin 51
ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ออกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลงานสนาม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 106
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่่าย เขียนโดย admin 64
แกนนำ อสด.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการรับสมัครอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เขียนโดย admin 80
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ video conference เขียนโดย admin 174
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติงานสถิติ..ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 70
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 61
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมการประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference รุ่นที่ 1 เขียนโดย admin 212
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน อบรมเชิงวิชาการ การจัดทำรายงานสถิติ เขียนโดย admin 60
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 64

หมวดหมู่รอง

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

Login Form

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้59
เมื่อวาน112
อาทิตย์นี้171
เดือนนี้4777
ทั้งหมด63570

Powered by Kubik-Rubik.de