แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 63 หมู่บ้านลดาวัลย์และอพาร์ทเม้นท์เอ็มเฮ้าส์ เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนโดย admin 8
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญาณตน เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " การบริจาคโลหิต เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 5
ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 63 เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 9
ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ฮักมั่นยืน 26 ปี หนองบัวลำภู เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 8
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญาณตน เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองอุโบสถวัดถ้ำกลองเพล เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองอุโบสถวัดถ้ำกลองเพล เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อประเมิณศักยภาพและเตรียมความพร้อมการพัฒนา ให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู "เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" เขียนโดย admin 10
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สถิติอำเภอนาวัง เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ...ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย admin 8
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 10
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู นำทีมหน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบและอวยพรปีใหม่ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 10
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฎิญาณตน บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 7
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สถิติอําเภอเมืองหนองบัวลําภู เขียนโดย admin 10
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน...ออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้ชื่อร้าน “ลุ่มภู Shop” เขียนโดย admin 17
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สถิติอำเภอสุวรรณคูหา เขียนโดย admin 17
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ..ร่วมเสวนาสภากาแฟยามเช้า เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ..ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 17
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงาน"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดหนองบัวลำภู" เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 19
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกบูธ ประสานงานสร้าง เครือข่าย เพื่อใช้ในการจัดเตรียมบุคลากรที่จะใช้ใน การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 19
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เขียนโดย admin 18
ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 63 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 22
ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 63 สถานประกอบการในจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 22
ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 63 บ้านเอื้ออาทร เขียนโดย admin 20
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 19
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เขียนโดย admin 19
พิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เขียนโดย admin 20
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 24
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 21
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 21
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 22
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 20
การประชุมเตรียมการจัดงาน"สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 25
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" เนื่องในวันดินโลก เขียนโดย admin 20
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมงานเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมืองหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 18
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 อำเภอโนนสัง เขียนโดย admin 22
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฎิญาณตน บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 2/12/2562 เขียนโดย admin 20
พิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน และเปิดงานแสดง “ราชินีข้าวเหนียว” และการแสดงประเพณี/ศิลปะพื้นบ้าน เขียนโดย admin 20
พิธีบายศรีสู่ขวัญบ้าน – สู่ขวัญเมือง และรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี เขียนโดย admin 23
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 21
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี เขียนโดย admin 24
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 21
ประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 25
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เขียนโดย admin 25
การอบรม หลักสูตร ทีโอที เทคโนโลยี ยุค 4.0 เพื่อการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ยุคดิจิทัล เขียนโดย admin 19
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกบูธประสานงานสร้างเครือข่าย เพื่อใช้ในการจัดเตรียมบุคลากรที่จะใช้ใน การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 26
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสาสมเด็จพระครีนรินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 26-11-2562 เขียนโดย admin 21
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฎิญาณตน บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 25/11/2562 เขียนโดย admin 21
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 21
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมการประชุมชี้แจง การทำงานตามแผนแม่บทในระดับพื้นที่ การชี้แจงประเด็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 25
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนตรวจรักษาและรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 23
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562 เขียนโดย admin 33
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมเสวนากาแฟยามเช้า เขียนโดย admin 25
สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวไดโนเสาร์ตัวที่ 11 “วายุแรพเตอร์ หนองบัวลำภูเอนซิส” เขียนโดย admin 34
งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 32
ถวายผ้ามหาจุลกฐิน สายใยฝ้าย ถักทอสู่สายใยบุญ จังหวัดหนองบัวลำภู 11/11/2562 เขียนโดย admin 28
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) 11/11/2562 เขียนโดย admin 27
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฎิญาณตน บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 11/11/2562 เขียนโดย admin 27
หน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารายตัวกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูคนใหม่ เขียนโดย admin 30
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อำเภอนากลาง เขียนโดย admin 60
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 31
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อำเภอสุวรรณคูหา เขียนโดย admin 25
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อำเภอศรีบุญเรือง เขียนโดย admin 24
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อำเภอนาวัง เขียนโดย admin 26
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อำเภอโนนสัง เขียนโดย admin 35
ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เขียนโดย admin 28
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญาณตน วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 31
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 59
กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ เขียนโดย admin 33
โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 25
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 40
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ถนนเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล เขียนโดย admin 35
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 23
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 47
กิจกรรมเคารพธงชาติ เขียนโดย admin 230
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ เขียนโดย admin 202

หมวดหมู่รอง