แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 29
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจภาวะประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 45
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2562 ประจำเดือนธันวาคม เขียนโดย admin 36
ประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 54
โครงการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 43
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน เขียนโดย admin 43
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 76
โครงการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 76
คาบสนามการจักเก็บข้อมูลสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 72
โครงการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2562 เขียนโดย admin 130