สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมการแถลงข่าว การจัดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมการแถลงข่าว การจัดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล

 วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.

     นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ผู้ ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
แถลงข่าวการจัดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล
ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิถี วิธีหนองบัวลำภู หรือ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "นัดพบ Co-Payment" โครงการส่งเสริมการจ้างานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน

 สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00

    นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงาน
"นัดพบ Co-Payment" โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือน พฤศจิกายน 2563

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือน พฤศจิกายน 2563

 วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือน พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
พร้อมนี้ได้มอบนโยบาย... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น.

     นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

 วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น.

    นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.

      นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เ... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีเปิดอบรมการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีเปิดอบรมการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

 วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น

      นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ซึ่งการอบรมในหลักสูตรการพัฒนา
อาสาสมัครดิจิทัล(อสด.) ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเ... อ่านเพิ่มเติม...

นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบ นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบ นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

 สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น.
      นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
พร้อมนี้ได้มอบนโ... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

 วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น.

     นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...การประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563

 สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...การประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563

 วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 น.

     นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู<... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมด้วย นางสัตตบุษ ศิริประภา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

 วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น

     นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม
โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center:AF... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมในพิธีเปิดการอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ภายใต้โครงการการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมในพิธีเปิดการอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ภายใต้โครงการการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

 วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น

      นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ภายใต้โครงการการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอ... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

 วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวนิตยา คำพิศาล
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.30 น.
    นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น.

   นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมกิจกรรมปรับป... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 1

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 1

 

วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสัตตบุษ ศิริประภา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
และ นางสาวดุจฤดี สุพรมอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 1
สำหรับเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19–20 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นางสาววัน... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูู

สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูู

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.

     นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
... อ่านเพิ่มเติม...

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมการแถลงข่าว การจัดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมการแถลงข่าว การจัดงานแ

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "นัดพบ Co-P

 • ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือน พฤศจิกายน 2563

  ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดห

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมการประชุมคณะกรมการจังห

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพ

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีเปิดอบรมการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีเปิดอบรมการพัฒนาแก

 • นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบ นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

  นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู นำทีม

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้า

 •  สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู

  สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...การประชุมคณะกรรมก

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...การประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...การประชุมคณะกรมการจังหวัด

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุ

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมในพิธีเปิดการอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ภายใต้โครงการการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมในพิธีเปิดการอบรมแกนนำ

 • สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

  สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

 •  สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู...ร่วมพิธีวางพวงมาล

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธ

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื

 • สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 1

  สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบ

 • สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูู

  สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู..นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทร

Previous
Next

covid unicef63